Kovobrábění

1) Obrábění malých sérií dílů do hmotnosti 100 kg

Typická přesnost cca +/- 0,1 mm. Rychlé dodací lhůty. Je možno vyrobit i menší sestavy včetně montáže a
integrování standardního elektrického vybavení, tj. elektromotory, jističe, časové spínače, frekvenční měniče.
Vše je možno dodat s revizní zprávou.
Firma externě spolupracuje s konstruktéry a konstrukčními kancelářemi. Je možno doplnit k poptávce i jednoduché konstrukční práce.

2) Technologické možnosti

  • soustružení
  • frézování
  • svařování
  • obrážení
  • broušení na kulato
  • broušení na plocho (hrubování broušením, speciální hrubovací bruska)
  • vrtání, souřadnicové vrtání a vyvrtávání
  • kalení a tepelné zušlechťování – v externí spolupráci (nutno pro výrobu vibračních stolů)