Projekty

Aktuálně běžící projekty:

 

Snížení ekonomické náročnosti a optimalizace výroby betonových výrobků (projekt číslo CZ.01.01.01/01/22_002/0000749)

– projekt je řešen ve spolupráci s firmou Svoboda a syn, s. r. o.

Cílem projektu je technologicky inovovat stávající vibrační zařízení – opatřit ho speciálními snímači (akcelerometr, optické snímače apod.) a díky nim vysledovat u typologicky odlišných výrobků vliv na homogenitu a hutnost. Tím bude možno výrazným způsobem eliminovat lidskou chybovost při výrobě náročných a specifických výrobků z betonu. Technologie bude umět rozpoznat tvar i hmotnost samotného výrobku a dokáže navrhnout vhodný typ vibrace, dobu trvání, intenzitu i frekvenci.

 

Firma Krejčí Engineering se podílela v následujících projektech:

 

Vibrační stoly nové generace (projekt číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012337)

– projekt byl řešen ve spolupráci s firmou BVT Technologies, a. s. a s fakultou stavební, ČVUT Praha

Cílem projektu bylo zavedení nové generace vibračních strojů pro zhutňování betonových, keramických a sypkých materiálů do výrobní praxe. Nové vibrační stoly umožnily nezávislé nastavení frekvence vibrace a působící budící síly. Výsledkem projektu byly dva funkční vzorky vibračního stolu s možností nastavení kinetického momentu excentrů na několik předem určených hodnot (např. 0, 25, 50, 75 a 100 % maximální budící síly) a dva funkční vzorky vibračních stolů s plynule proměnným kinetickým momentem excentrů, jehož velikost lze měnit v průběhu zhutňování.

Vibrační stůl umístěný u spoluřešitele ČVUT Praha

 

Vertikální vibrační stěna (projekt číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027240)

– projekt byl řešen ve spolupráci s firmou Svoboda a syn, s. r. o.

Cílem projektu Vertikální vibrační stěna bylo zavedení nové technologie zhutňování štíhlých výrobků. Pro ověření zhutňování byly vyvinuty nové formy pro výrobu zkušebních těles. Práce byly zakončeny dvěma prototypy vibrační stěny. Jeden prototyp vibrační stěny, prototyp nové zkušební formy a zkušenosti s jejím používáním byly využity k ukončení projektu poloprovozem výroby oboustranně pohledových desek o rozměrech 1500 x 1000 x 30 mm. Vhodnou volbou frekvence a působící budící síly byla dosažena předpokládaná oboustranná pohledovost stěn výrobků.

Vertikální vibrační stěna