VIBRAČNÍ STOLY

Vibrační stoly jsou naším nejprodávanějším zařízením. Jejich hlavním rysem je velmi robustní konstrukce, zabraňující nadměrným vibracím, které způsobují hluk. Vibrace jsou buzeny vibračními trubkami, které zajišťují synchronní buzení, vibrací až 10 excentry (stejné působení jako 10 přiložených vibrátorů).

Vibrační stůl se skládá z robustního ocelového rámu, který je ukotven k podlaze a pracovní plochy se dvěma vibračními trubkami, jejichž smysl otáčení je protiběžný. Rotací soustavy excentrů spojených torzní tyčí jsou buzeny vibrace, které jsou přenášeny do pracovní plochy stolu. Ta je uložena na pružinách.

 

Následující tři videa ukazují průběh zhutnění při různých frekvencích. V případě písku je na nich vidět, k jak složitým procesům může docházet. V případě betonu je vidět, jak nevhodně zvolená frekvence může snížit kvalitu výrobku nebo jej dokonce začít rozrušovat.

Měření byla provedena na vibračním stole vyvinutém v projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012337, který umožňuje vibrační stůl řídit programem. Programovým řízením lze velmi účinným způsobem optimalizovat zhutňovací a výrobní proces.

Kamenivo
Písek
Beton