Vibrační stoly

Následující tři videa ukazují průběh zhutnění při různých frekvencích. V případě písku je na nich vidět, k jak složitým procesům může docházet. V případě betonu je vidět, jak nevhodně zvolená frekvence může snížit kvalitu výrobku nebo jej dokonce začít rozrušovat.

Měření byla provedena na vibračním stole vyvinutém v projektu, který umožňuje vytvořit program pro řízení frekvence. Tímto zařízením lze například velmi účinným způsobem optimalizovat zhutňovací proces

Kamenivo
Písek
Beton