Mineralogické rozbory

Výsledkem analýzy je rozbor jednotlivých složek, ze kterých se vzorek skládá. Zpráva obsahuje analýzu mikrostruktury vzorku a jeho chemické složení.
Rozbor může být klíčovým nástrojem pro stanovení kvality a pevnosti. Služba je vhodná při optimalizaci technologie
výroby např. betonu.

Rozbor může najít zdroj zhoršení mechanických vlastností nebo vznik vad u pohledového betonu (např. přítomnost limonitu).