Standard

Vibrační stůl VTS se skládá z masivního rámu, který je vyroben speciální technologií, která zabraňuje vzniku
nežádoucích rezonancí. Tato technologie výrazně snižuje hlučnost zařízení. Na rámu stroje je upevněna akční plocha
pomocí vzduchových pružin. Rozměry akční plochy lze měnit dle požadavků zákazníka. Kmitání akční plochy je
buzeno dvěma vibračními trubkami poháněnými dvěma elektromotory. Synchronizace obou trubek je zajištěna
pružným uložením aktivní plochy vibračního stolu. Vibrační stůl je opatřen mechanickým nebo elektromagnetickým
upínáním forem. Stůl je vhodný zejména pro laboratorní testování rheologických vlastností, keramických a betonových výrobků.
Dalším použitím je testování mechanických dílů nebo elektronických přístrojů z hlediska vibrační odolnosti.
Stůl je vybaven jednoduchou automatizací (časování procesů, sledování přetížení, sledování provozních hodin).

Katalogový list ke stažení